Skip to main content

Grado superior

Automoción

Grado do ciclo: 
Grado superior
Familia Profesional: 
Ónde se imparte?: 
Centroarranxar por icona Localidade Provincia
IES As Mariñas Betanzos A Coruña
IES As Mercedes Lugo (Capital) Lugo
IES Coroso Ribeira A Coruña
IES Ferrolterra Ferrol A Coruña
IES Monte de Conxo / CIFP Politécnico de Santiago Santiago de Compostela A Coruña
IES Porta da Auga Ribadeo Lugo
IES Someso A Coruña (Capital) A Coruña
IES Universidade Laboral Ourense (Capital) Ourense
IES Valentín Paz Andrade Vigo Pontevedra

Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluidos

Grado do ciclo: 
Grado superior
Familia Profesional: 
Ónde se imparte?: 
Centroarranxar por icona Localidade Provincia
IES Universidade Laboral Culleredo A Coruña

Mantemento de equipo industrial

Grado do ciclo: 
Grado superior
Familia Profesional: 
Ónde se imparte?: 
Centroarranxar por icona Localidade Provincia
IES Fermín Bouza Brey Vilagarcía de Arousa Pontevedra
IES Gregorio Fernández Sarria Lugo
IES Laxeiro Lalín Pontevedra
IES Politécnico de Vigo Vigo Pontevedra
IES Punta Candieira Cedeira A Coruña
IES Universidade Laboral Ourense (Capital) Ourense

Prevención de riscos profesionais

Grado do ciclo: 
Grado superior
Familia Profesional: 
Ónde se imparte?: 
Centroarranxar por icona Localidade Provincia
IES Politécnico de Vigo Vigo Pontevedra
IES Universidade Laboral Culleredo A Coruña

Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

Grado do ciclo: 
Grado superior
Familia Profesional: 
Ónde se imparte?: 
Centroarranxar por icona Localidade Provincia
IES As Mercedes Lugo (Capital) Lugo
IES Universidade Laboral Culleredo A Coruña
IES Valentín Paz Andrade Vigo Pontevedra

Desenvolvemento de aplicacións web

Grado do ciclo: 
Grado superior
Familia Profesional: 
Ónde se imparte?: 
Centroarranxar por icona Localidade Provincia
IES Ramón Mª Aller Ulloa Lalín Pontevedra

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

Grado do ciclo: 
Grado superior
Familia Profesional: 
Ónde se imparte?: 
Centroarranxar por icona Localidade Provincia
CPR Caixa Galicia A Coruña (Capital) A Coruña
CPR CEBEM Vigo Pontevedra
CPR Daniel Castelao Vigo Pontevedra
CPR Vivas Vigo Pontevedra
IES A Carballeira Ourense (Capital) Ourense
IES A Piringalla Lugo (Capital) Lugo
IES Chan do Monte Marín Pontevedra
IES de Teis Vigo Pontevedra
IES Fernando Wirtz Suárez A Coruña (Capital) A Coruña
IES Leliadoura Ribeira A Coruña
IES Rodolfo Ucha Piñeiro Ferrol A Coruña
IES San Clemente Santiago de Compostela A Coruña

Administración de sistemas informáticos en rede

Grado do ciclo: 
Grado superior
Familia Profesional: 
Ónde se imparte?: 
Centroarranxar por icona Localidade Provincia
CPR Daniel Castelao Vigo Pontevedra
IES A Carballeira Ourense (Capital) Ourense
IES A Pinguela Monforte de Lemos Lugo
IES A Piringalla Lugo (Capital) Lugo
IES Armando Cotarelo Valledor Vilagarcía de Arousa Pontevedra
IES Chan do Monte Marín Pontevedra
IES de Rodeira Cangas Pontevedra
IES de Teis Vigo Pontevedra
IES Fernando Wirtz Suárez A Coruña (Capital) A Coruña
IES Isidro Parga Pondal Carballo A Coruña
IES Leliadoura Ribeira A Coruña
IES Lois Peña Novo Vilalba Lugo
IES Rodolfo Ucha Piñeiro Ferrol A Coruña
IES San Clemente Santiago de Compostela A Coruña
IES Xulián Magariños Negreira A Coruña

Procesos e calidade na industria alimentaria

Grado do ciclo: 
Grado superior
Familia Profesional: 
Ónde se imparte?: 
Centroarranxar por icona Localidade Provincia
IES Paseo das Pontes A Coruña (Capital) A Coruña
IES Poeta Manuel Leiras Pulpeiro Lugo (Capital) Lugo

Xestión de aloxamentos turísticos

Grado do ciclo: 
Grado superior
Familia Profesional: 
Ónde se imparte?: 
Centroarranxar por icona Localidade Provincia
CIFP Compostela Santiago de Compostela A Coruña
IES Carlos Oroza Pontevedra (Capital) Pontevedra
IES de Vilamarín Vilamarín Ourense