Skip to main content

Oferta formativa polo réxime para as persoas adultas na modalidade presencial, curso 2011-2012

Oferta de ciclos formativos polo réxime para as persoas adultas, de xeito parcial por módulos en modalidade presencial para o curso 2011-2012.

- Oferta modular clasificada por familia e ciclo

- Oferta modular clasificada por provincia e concello