Skip to main content

Conselleria de educación e ordenación universitaria

CONSELLEIRO Xesús Vázquez Abad
Edificio Administrativo San Caetano, s/n
15781 - Santiago de Compostela
Tlf.:981 54 54 60

GABINETE CONSELLEIRO
Xefa Gabinete: Mª José del Brío González
Edificio Administrativo San Caetano, s/n
15781 - Santiago de Compostela
Tlf.: 881 99 97 38 - 981 54 44 07
Correo electrónico

SECRETARIA XERAL
Responsable: Jesús Oitavén Barcala
Edificio Administrativo San Caetano, s/n
15781 - Santiago de Compostela
Tlf.: 981 54 44 16 - 981 54 44 17 ; Fax: 981 54 54 43
Correo electrónico

DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL  E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Responsable: José Luis Mira Lema
Edificio Administrativo San Caetano, s/n
15781 - Santiago de Compostela
Tlf.: 981 54 65 62 - Fax: 981 54 65 50
Correo electrónico

DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS
Responsable: José Manuel Pinal Rodríguez
Edificio Administrativo San Caetano, s/n
15781 - Santiago de Compostela
Tlf.: 981 54 65 58 - 981 54 65 59; Fax: 981 54 65 42
Correo electrónico

SECRETARÍA XERAL DE UNIVERSIDADES
Responsable: José Alberto Díez de Castro
Edificio Administrativo San Caetano, s/n
15781 - Santiago de Compostela
Tlf.: 981 545 427 - 981 54 54 46; Fax: 981 54 54 22
Correo electrónico

SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Responsable: Anxo M. Lorenzo Suárez
Rúa Pastoriza, nº 8
15871- Santiago de Compostela
Tlf.: 981 54 54 36; Fax: 981 54 44 24
Sitio web - Correo electrónico

GABINETE DE COMUNICACIÓN
Responsable: Xosé Miguel Alonso Boó
Edificio Administrativo San Caetano, s/n
15781 - Santiago de Compostela
Tlf.: 981 54 52 06
Correo electrónico

 


 

ÓRGANOS COLEXIADOS

Consello escolar de Galicia
Responsable: Fernando del Pozo Andrés (Vicepresidente)
Rúa San Roque, núm. 2
15704 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 58 14 66; Fax: 981 58 15 98
Correo electrónico

Consello galego de Formación Profesional
Responsable: ---
Edificio Administrativo de San Caetano
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 54 65 33; Fax: 981 54 65 51
Correo electrónico

Consello galego de Universidades
Responsable: José Alberto Díez de Castro (Vicepresidente)
Teléfono: 981 54 54 27

 


 

DEPARTAMENTOS TERRITORIAIS

Departamento territorial da Coruña
Responsable: Mª Teresa Villaverde Pais
Praza de Luis Seoane, s/n
15071 A Coruña
Teléfono: 981 18 47 02
Correo electrónico

Departamento territorial de Lugo
Responsable: José Jesús Ramos Ledo
Ronda da Muralla, 70
27001 Lugo
Teléfono: 982 29 42 11
Correo electrónico

Departamento territorial de Ourense
Responsable: Marisol Díaz Mouteira
Rúa Concello, 11
32003 Ourense
Teléfono: 988 38 66 01
Correo electrónico

Departamento territorial de Pontevedra
Responsable: César A. Pérez Ares
Edificio Administrativo de Campolongo
Avda. Fernández Ladreda 43 - 7º e 8º
36003 Pontevedra
Teléfono: 986 80 59 02
Xefe territorial - Secretaria