Skip to main content

Galicia contará para 2019 cuns presupostos expansivos e prudentes, para consolidar unha recuperación econòmica integradora

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseverou hoxe que Galicia contará cuns orzamentos para 2019 expansivos, pero prudentes e con prioridades claras para consolidar unha recuperación económica integradora. “En resumo, vimos de aprobar uns orzamentos que nos permitirán ter 363 millóns de euros máis”, afirmou ao tempo que engadiu que estes seguen reducindo o gasto en débeda, para gastar máis en mellorar a vida dos galegos; inclúen novas rebaixas de impostos; compatibilizan o reforzo continuo do gasto social con máis aposta investidora; e manteñen como prioridade tanto os servizos públicos como a creación de emprego de calidade.

Logo da aprobación no Consello do proxecto de lei de Orzamentos para o 2019 –que irá acompañado do correspondente proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas– Feijóo subliñou, en primeiro lugar, que a Xunta aproba un ano máis en tempo e forma os Orzamentos, que de inmediato entrarán no Parlamento para o inicio da súa tramitación, cumprindo os prazos que marca a normativa da Comunidade.

Así, os presupostos aprobados dispoñen de 9.850 millóns de euros para atender as necesidades sociais e económicas de Galicia, e para facelo con dous obxectivos: ser capaces de consolidar e reforzar a recuperación económica, que foi progresiva e constante nos últimos tres anos; e tomar as decisións adecuadas para non comprometer esa recuperación no futuro a medio prazo, nun momento no que hai inquedanza a nivel nacional e internacional respecto ás previsións económicas.

Máis polo miúdo, o titular da Xunta precisou que Galicia disporá de 363 millóns de euros máis que este ano, o que supón un aumento do gasto do 3,8 % en comparación cos presupostos vixentes. Non en van, este é o cuarto ano consecutivo que se aproban uns orzamentos á alza. “Este é o orzamento máis alto desde 2010”, engadiu Feijóo.

Ademais, afirmou que o Goberno galego manterá o criterio acerca da necesidade de reducir o endebedamento da Comunidade. Por iso, o único capítulo de gasto que baixa nos orzamentos do próximo ano será o de xuros de débeda: reducíndose un 2,5 % en comparación co exercicio vixente. Isto permitirá, precisou Feijóo, un aforro de 5 millóns de euros que se deixarán de gastar en financiarnos e que, por tanto, poderanse investir en beneficios para os galegos”.

Menos impostos
En materia de impostos, o responsable do Executivo autonómico reiterou que a Xunta manterá as rebaixas fiscais actualmente en vigor e aprobará catro novas baixadas de impostos. A primeira, a baixada do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais no caso de vivenda usada habitual para que Galicia se sitúe no grupo das comunidades coa menor tributación neste eido –xunto a Canarias, Castela a Mancha e Madrid-.

Así, con carácter xeral pagarase case un 13 % menos por mercar vivenda usada, xa que pasa do 8 ao 7%. E o aforro será aínda maior, un 25%, no caso dos mozos, familias numerosas e persoas con discapacidade (pasa do 4 ao 3%).

En relación á segunda medida, Feijóo destacou a baixada do Imposto sobre Sucesións para as herdanzas entre irmáns, de xeito que: igual que o 99 % dos galegos xa non pagan este imposto cando reciben unha herdanza dun descendente, ascendente ou cónxuxe, o 60% das herdanzas entre irmáns tamén quedarán exentas de tributación, xa que se amplía de 8.000 a 16.000 euros o mínimo exento, mentres que o 40% restante pagará menos.

“Seríamos a segunda comunidade autónoma, Cantabria e Galicia, onde menos impostos se pagarían polas herdanzas entre irmáns”, salientou o titular do Goberno galego.

Así mesmo, reverterase a suba do Imposto de Patrimonio que se aprobara en 2013 por mor da crise, polo que Galicia volverá ter a mesma tributación que a que ten o Estado e a mesma que comparten outras tres comunidades –Canarias, Castela e León e Castela A Mancha–. “E a mesma que aplicou o anterior Goberno bipartito e nós na primeira lexislatura”, engadiu o presidente. Mantense o mínimo exento en 700.000 euros, igual que o Estado, e redúcese un 20% a tarifa, é dicir, os tipos que se aplican segundo a base liquidable.

Aprobaranse ademais novas deducións fiscais para incentivar a innovación, de xeito que tamén pagarán menos impostos as persoas que invistan en pemes innovadoras e empresas de base tecnolóxica: amplíase a dedución do 20% ao 30% no IRPF para o investimento ou adquisición de accións ou participación en novas entidades, unha dedución que medrará nun 15% adicional se o beneficiario ten o selo de peme innovadora ou base tecnolóxica.

As persoas que fagan doazóns para investigación tamén pagarán menos impostos, xa que a actual dedución que afecta a centros de investigación adscritos a universidades ou participados pola Xunta, amplíase a todas as entidades sen fins lucrativos que se dediquen á investigación.

Prioridades claras
Ao longo da súa intervención, o presidente da Xunta referiuse ás prioridades de actuación para o próximo ano. Así, precisou que o incremento de recursos que proporcionan estes presupostos permitirán, en primeiro lugar, reforzar noutros 270 millóns de euros o gasto social, que concentra a maior parte do aumento do gasto no ano 2019.

En concreto, Sanidade e Educación recibirán 203 millóns máis dos orzamentados neste exercicio, o que supón que estas dúas áreas prioritarias beneficiaranse de máis da metade -o 56%- do aumento da capacidade de gasto da Administración galega.

Tamén cómpre destacar a partida de 383 millóns de euros para dependencia -14 máis que neste ano-, a ampliación da cobertura da Tarxeta Benvida, ou o incremento dos recursos da Risga ata os 64,4 millóns, ao medrar o importe por beneficiario e facelo compatible con ingresos por traballo.

No relativo ao emprego, e especialmente ao emprego de maior calidade, o responsable do Executivo autonómico destacou o obxectivo de crear en 2019 uns 15.000 novos postos de traballo a tempo completo, para o que se incrementarán nun 7% os fondos destinados a este eido, o dobre do que crece o Orzamento, ata superar os 254 millóns.

A innovación tamén xogará un papel clave na economía e no emprego, e por iso: os recursos para a innovación se incrementarán un 14%, ata chegar a case 129 millóns; e aumentará o apoio empresarial, cun incremento do 15% nas axudas ao investimento nas empresas, que superan os 45 millóns.

No eido económico, tamén se reforzarán as partidas para un sector clave como é o turismo, con 41,4 millóns, e cunha dotación específica para o Xacobeo 2021.

O titular da Xunta quixo destacar tamén o compromiso co sector primario, cunhas contas que inclúen 29 millóns de euros para reforzar o apoio á industria agroalimentaria. En canto ao eido do mar, resérvanse 66 millóns para o programa de competitividade e mellora da calidade de produción pesqueira e de acuicultura.

Por último, Feijóo salientou que os orzamentos inclúen unha forte aposta polos investimentos e, de feito, os gastos de capital aumentarán un 5,3%, ata chegar aos 1.652 millóns. O obxectivo da Xunta é que Galicia siga estando entre as comunidades que realizan un maior esforzo investidor, dixo, ao que engadiu a previsión de aplicar o vindeiro ano un incremento salarial do 2,4% para todos os empregados públicos da Comunidade.

“Se sumamos a este 2,4 %, que é o que suben todos os empregados públicos, o que suben como consecuencia dos acordos sindicais en Xustiza, Educación e Sanidade nos situamos nun incremento salarial do 3,4 % no gasto de persoal”, explicou. Con todo, esta suba salarial do 2,4% aplicarase no momento en que a Administración galega conte con habilitación legal do Estado.
No que respecta á aprobación da Lei de acompañamento de medidas fiscais, subliñou varios asuntos. En primeiro lugar, o compromiso da Xunta cos veciños de Tui, despois de que as axudas a afectados da explosión de Paramos quedaran exentas de tributar o IRPF.
Acto seguido, referiuse ao emprego público. En primeiro lugar, á ampliación do permiso de maternidade de 22 a 24 semanas, o que sitúa a Galicia como a comunidade co maior permiso de maternidade de España. En segundo lugar, á restitución do 100% do salario no caso de incapacidade temporal e, en terceiro, á modificación da lei de emprego para a carreira profesional na Administración xeral. “E prevemos, no caso de chegar a acordo cos sindicatos, unha carreira profesional para os empregados públicos da Administración Xeral, xa pactada en educación, sanidade e xustiza”, precisou.

“Trátase de cumprir cos compromisos do Debate sobre o Estado da Autonomía, os acordos sindicais asinados estes últimos meses e outros compromisos feitos públicos ao longo deste ano”, finalizou.
R.