Skip to main content

36 obras que miran á natureza para promover a introspección

“Para este trabalo parto dun amor moi grande á natureza, ela foi a que me inspirou e conectou coa intención desta exposición e a través dela realicei unha viaxe interior de introspección e coñecemento”, recoñece Blanco Salgueiro, que presenta as diferentes obras como “retratos de seres” xurdidos da natureza. “Cando falo de seres, falo de conciencias, de sabedorías presentes neses retratos que nos miran e que, ao mirarnos, poden facer de espello do noso propio ser, das nosas sombras, máscaras, medos e tamén luces”, salienta a artista respecto do motivo dunha exposición que, recoñece, nace dunha mirada “espiritual” e dunha concepción de arte como “un vehículo de crecemento persoal”.

Do natural ao fractal

As obras que integran estas exposición teñen todas elas como punto de partida unha fotografía tomada nunha contorna natural, á que posteriormente Blanco somete a un “traballo de edición, creando un espello, en ocasións múltiple e noutras dobre”, que lle permite vez afondar “na fractalidade da imaxe, en como a realidade está contida en múltiples realidades”. Este traballo de edición fotográfica, dirixido a multiplicar “os patróns” da natureza, serve posteriormente como punto de partida aos lenzos que se presentan por primeira vez nesta exposición.

Esta serie de obras, insírense á súa vez na serie Los habitantes de Gaia, “un proxecto que levo anos realizando e que evolucionou moitísimo”, explica Blanco, desde que comezou con el en 2012. De feito, ata o de agora só se materializara, “de forma dixital”, dando un novo paso con esta serie de cadros, que á súa vez, forman parte do libro que a artista vén de editar, tamén baixo o título de Te miro y me veo. Non obstante, matiza, non se trata “propiamente dun catálogo” da exposición, senón que busca, ao igual que a propia mostra, “ser un libro para meditar”, presentando as diferentes obras xunto coas “mensaxes” que xorden da “conexión coa propia enerxía do retratado que experimento”. Mensaxes que, como explica, “falan de conectarnos e de entender que todos estamos unidos e que, á súa vez, a vida natureza está dentro de nós”.
Universidade de Vigo