Skip to main content

Servizo de Asesoría Xurídica

Universidad: 
Universidade Santiago
Dirección: 
Colexio de San Xerome Praza do Obradoiro, s/n
CP: 
15782
Localidade: 
  • EspañaGaliciaA CoruñaSantiago de Compostela
Teléfono(s): 
981 56 31 00 Ext. 11032

O Gabinete de Asesoría Xurídica da USC configurase coma unha unidade de apoio ós órganos de goberno centrais universitarios, así como para a representación e defensa desta Institución perante os Xulgados e Tribunais.

A xestión ordinaria e tramitación de asuntos requiren cada día un maior coñecemento de normas o que supuxo que pola Asesoría Xurídica se veñan asumindo tarefas de xestión ordinaria e consultas sobre actuacións por parte de outras unidades administrativas impedindo en moitos casos dedicarse á tarefa que ten encomendada.

A dotación por parte das distintas unidades de xestión administrativa por persoal cualificado recomenda que os Servizos, Seccións e Oficinas asuman na súa integridade as áreas de actividade de seu, baixo a supervisión e coordinación do correspondente membro do Equipo Reitoral, que canalizará as peticións de asesoramento e de informes que se encomenden á Asesoría Xurídica, co fin de racionaliza-los seus servizos, sen prexuízo da actuación de oficio nas materias que así o esixan sempre baixo a supervisión e dirección dun membro do Equipo Reitoral.

O Gabinete da Asesoría Xurídica da USC é o órgano encargado da representación desta Entidade perante os Xulgados e Tribunais e de coordina-la defensa xurídica da Universidade de Santiago.

Por outra banda, desenvolverá as tarefas de asesoramento xurídico dos órganos de goberno da Universidade e de apoio ós restantes órganos e unidades da Universidade e os seus Centros. Neste suposto o asesoramento realizarase sempre a través dun membro do Equipo Reitoral.

As actividades previstas no parágrafo anterior realizaranse baixo a coordinación e supervisión do Reitor, da Secretaría Xeral, ou de se-lo caso dun membro do Equipo Reitoral aos que se manterá informado do estado de tramitación ou dos resultados obtidos.

Campus: 
Santiago
Hai datos que non están actualizados? Axúdanos a manter os datos actualizados e envíanos os datos correctos. Entre todos podemos manter a páxina coa máxima utilidade posible. Grazas por adiantado
Compartir