Skip to main content

Xestión comercial e marketing

Grado do ciclo: 
Grado superior
Familia Profesional: 
Ónde se imparte?: 
Centro Localidade Provincia
EFAG El Piñeiral Arzúa A Coruña
IES A Guía Vigo Pontevedra
IES A Pontepedriña Santiago de Compostela A Coruña
IES Armando Cotarelo Valledor Vilagarcía de Arousa Pontevedra
IES As Mercedes Lugo (Capital) Lugo
IES Chan do Monte Marín Pontevedra
IES Francisco Aguiar Betanzos A Coruña
IES Francisco Sánchez Tui Pontevedra
IES Luis Seoane Pontevedra (Capital) Pontevedra
IES Pintor Colmeiro Silleda Pontevedra
IES Portovello Ourense (Capital) Ourense
IES Ramón Menéndez Pidal A Coruña (Capital) A Coruña
IES Rodolfo Ucha Piñeiro Ferrol A Coruña