Skip to main content

Supervisión e control de máquinas e instalacións do buque

Grado do ciclo: 
Grado superior
Familia Profesional: 
Ónde se imparte?: 
Centro Localidade Provincia
Escola Oficial Náutico-Pesqueira Ferrol A Coruña
Escola Oficial Náutico-Pesqueira Ribeira A Coruña
IES Universidade Laboral Culleredo A Coruña
Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico Vigo Pontevedra