Dirección de servizos de restauración

Grado do ciclo: 
Grado superior
Familia Profesional: 
Ónde se imparte?: 
Centro Localidade Provincia
CIFP Compostela Santiago de Compostela A Coruña
IES Manuel Antonio Vigo Pontevedra
IES Paseo das Pontes A Coruña (Capital) A Coruña