Xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos

Grado do ciclo: 
Grado superior
Familia Profesional: 
Ónde se imparte?: 
Centroarranxar por icona Localidade Provincia
CECA Alta Montaña Becerreá Lugo
CFEA Lourizán Pontevedra (Capital) Pontevedra
IES A Granxa Ponteareas Pontevedra
IES Cidade de Antioquía Xinzo de Limia Ourense
IES da Terra Chá ''José Trapero Pardo'' Castro de Rei Lugo
IES de Arzúa Arzúa A Coruña
IES San Rosendo Mondoñedo Lugo